Tata Cara Pemilihan
Diposting tanggal: 19 Agustus 2012

Tata Cara Pemilihan Ketua RT/RW dan Wakil Ketua RT/RW

(1) Tata Cara Pemilihan :

 

 • Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT/RW dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan berdasarkan usulan dari para Kepala Keluarga di lingkungan RT RW setempat yang terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
 • Panitia pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT RW tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua RT RW.

(2) Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan :

 

 • mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua dan Wakil Ketua RT/RW berdasarkan usulan dari para Kepala Keluarga di lingkungan RT  RW setempat;
 • memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
 • menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat ;
 • mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
 • mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
 • melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Camat melalui Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan;

(3) Pelaksanaan Pemilihan :

 

 • Ketua dan Wakil Ketua RT/RW dipilih oleh para Kepala Keluarga setempat dalam suatu pemilihan yang dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) Kepala keluarga di lingkungan RT RW setempat;
 • dalam pelaksanaan pemilihan, Ketua RT/RW yang terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak pertama dan Wakil Ketua RT/ RW berdasarkan urutan suara terbanyak kedua, kecuali jika suara berjumlah sama, maka penentuan Ketua dan Wakil Ketua RT RW ditentukan oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan pendidikan, kewibawaan, pengalaman hidup bermasyarakat dan lama tinggal sebagai penduduk setempat;
 • apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT/RW, tidak dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka atas dasar pertimbangan panitia pemilihan dengan pemuka masyarakat dan Lurah, waktu pelaksanaan pemilihan dapat ditunda paling lama 15 (lima belas) hari kemudian dan selanjutnya diadakan pelaksanaan pemilihan walaupun jumlah yang hadir tidak mencapai jumlah sedikitnya 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga di lingkungan RT RW setempat;
 • Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Seksi dipilih oleh Ketua dan Wakil Ketua RT RW;
 • Hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT/RW diajukan panitia pemilihan kepada Kepala Desa guna diteruskan pada Camat untuk mendapatkan pengesahan dengan keputusan Camat;
 • Ketua dan Wakil Ketua dikukuhkan dan dilantik oleh Kepala Desa atas nama Camat.