Struktur Organisasi
Diposting tanggal: 31 Mei 2010

 Untuk Melihat Detailnya silahkan Klik Pada nama Pejabat

Daftar Nama Pejabat RW 06 Dusun Ngepeh Desa Ngijo

Kepala Desa Ngijo : MAHDI MAULANA

 

 Pengurus RW 06 Ngepeh Ngijo Karangploso

Ketua RW          : Bapak M.Ridwan

Wakil Ketua       : Bapak Jumari

Sekretaris          : Bapak Sugiyanto

Bendahara         : Bapak Antoni

 

Pengurus RT 01 RW 06 dusun Ngepeh desa Ngijo

Ketua RT 01      : Bapak Sugiono

Wakil Ketua      : Bapak Suparno

Sekretaris          : Bapak A.Zaini

Bendahara        : Ibu Lilik Kusmiati

 

Pengurus RT 02 RW 06 dusun Ngepeh desa Ngijo

Ketua RT 02      : Bapak Imam Mas udin

Wakil Ketua      : Bapak Agus Susilo

Sekretaris         : Bapak Ahmad Rozin

Bendahara       : Bapak Irfan Mahadi

 

Pengurus RT 03 RW 06 dusun Ngepeh desa Ngijo

Ketua RT 03      : Bapak Eko Yulianto

Wakil Ketua     : Bapak Said

Sekretaris         : Bapak Imron Rosadi

Bendahara       : Bapak Purwadi

Pengurus RT 04 RW 06 dusun Ngepeh desa Ngijo

Ketua RT 04      : Bapak Usman

Wakil Ketua      : Bapak Sugiono

Sekretaris         : Bapak Adi Tasyakur

Bendahara        : Bapak Riyadi

 

Pengurus RT 05 RW 06 dusun Ngepeh desa Ngijo

Ketua RT 05     : Bapak Fahrur Ridho

Wakil Ketua     : Bapak Budi Utomo

Sekretaris        : Bapak Arif N.H

Bendahara       : Bapak Ansori

Pengurus RT 06 RW 06 dusun Ngepeh desa Ngijo

Ketua RT 06    : Bapak Kasan

Wakil Ketua    : Bapak Kuswanto

Sekretaris       : Bapak Ahmad Zainuri

Bendahara      : Bapak Yono

 

Pengurus RT 07 RW 06 dusun Ngepeh desa Ngijo

Ketua RT 07    : Bapak Ibnu Fatah

Wakil Ketua    : Bapak Widodo

Sekretaris       : Ibu Astutik

Bendahara      : Bapak Agus Nasution

 

Pengurus RT 08 RW 06 dusun Ngepeh desa Ngijo

Ketua RT 08    : Bapak Muhamad Shoim

Sekretaris       : Bapak Ali

Bendahara      : Bapak Supriadi